home

Met de overweldigende hoeveelheid publicaties, blogs, films en tentoonstellingen over Mata Hari zijn na 100 jaar de feiten wel bekend en heeft de fictie en de belevingsindustrie ruim baan gekregen.

Vooral de diverse film-shots van de terechtstelling in het bos bij Vincennes leven voort in ons collectief geheugen. Het hele leven van Margaretha Zelle is inmiddels van Friesland tot aan haar executie bij Parijs als excursie na te reizen.


Vreemd genoeg vonden wij nergens in de beschikbare gegevens een nauwkeurige aanduiding van de executieplaats.
Diverse onderzoekers geven een beschrijving van de meest aannemelijke locaties of vertoonden in hun presentaties alleen een sfeerfoto van de omgeving. De feitelijke plek als bron van mythe ontbreekt echter.

Onze vraag was simpel: “kunnen wij deze plek wèl vinden en documenteren ?