<Passages tussen Brussel en Brüsel

Aanwijzingen in de boeken van Schuiten en Peeters (klik) en in de documentaire
Le Dossier B (klik) zetten ons op het spoor van oude passages, die lopen tussen Brussel en Brüsel. In deze bronnen is ook sprake van een mogelijke samenzwering door de vroegere machthebbers gericht op het opsporen en geheim houden van deze passages en om de doorgang voor het volk onmogelijk te maken.


We hebben allereerst gezocht naar deze passages en naar enig bewijs voor deze samenzwering. Daarbij zijn wij gestuit op mogelijk nieuwe passages en een vergelijkbare samenzwering gericht op het geheim houden van deze moderne doorgangen. De huidige machtscentra spelen daarbij volgens ons een belangrijke rol.


Hoeveel passages bestaan er nog en zijn dit dan doorgangen van Brussel naar Brüsel of omgekeerd? Of zijn er misschien slechts gesloten deuren en aan welke kant van de deur staan wij dan zelf eigenlijk in Brussel of Brüsel? Heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de stad? Bestaat de parallelle stad nu nog wel en waar bevindt die stad zich ? Mogelijk bestaan de steden niet naast elkaar, maar gewoon door elkaar, elk in hun eigen dimensie, zonder dat de bewoners daar weet van hebben!


Wij menen voor dit vermoeden enig bewijs te hebben gevonden. Wat we in ieder geval zeker weten is dat de passages in snel tempo verdwijnen. De tijd die ons rest is krap…..
 

Oude Passages     Samenzwering      Nieuwe Passages      Nieuwe Macht     Brussel-Brüsel-Brussel

Klik op de links of de afbeeldingen