Michael van Hoogenhuyze.
KUNSTGEOGRAFIE | De reis als leermethode in het kunstvakonderwijs.|2022

Jan Zeven.
COLLECTIE BOEKEN KUNSTGEOGRAFIE: literatuur en bronnen.| 2023


Smalste stukje Nederland
-december 2023- onder constructie


Omloop van de slagvelden 1919
-onder constructie -

Voetbal tijdens de Eerste Wereldoorlog.
-1. Wapenstilstand en voetbal, kerstmis 1914. Update december, 2022.
-2. Voetballend "over the top", 1 juli 1916.

Verhelderende plekken in Berlijn. Update november, 2023.
Vijf markante locaties in Berlijn.

Groβe Hamburgerstraβe Berlin als "Ort der Erinnerung". Update, november 2023.
Een aantal locaties waar de beladen historie op bijzondere wijze zichtbaar is.

Dada-James Joyce-Dada. Update december, 2021.
Mogelijke ontmoetingen in Zürich en Parijs.

Fossa Eugeniana. Update december 2020.
Het tracé van de Fossa Eugeniana, het in 1626 begonnen maar nooit voltooide kanaal tussen Maas en Rijn.

Een middag in de Dada-Warrroom, of de Vergeten Dada-Veldtocht.
De Dada-tournees in Holland, 1923.

Het Plan van Goudriaan.Update december 2020.
Het plan (1826-'28) van A.F.Goudriaan, restanten en sporen in het landschap van Marken en Waterland.