Tilburg, 27 januari
Wijkbioscoop Besterd Belang
Koestraat 73.Vermoedelijk is op 27 januari 1923 een dada-avond in Tilburg gehouden in de bioscoop Besterd Belang.
Hard bewijs daarvoor is vooralsnog niet gevonden. Diverse deskundigen verschillen van mening of er wel of geen dada-soirée heeft plaatsgevonden en wie daar mogelijk zou hebben opgetreden.


In de Tilburgse kranten zijn in begin 1923 drie recensies over dada-avonden verschenen, echter geen enkele over een voorstelling in Tilburg. De recensent die de dada-avond in Rotterdam in de Nieuwe Tilburgsche Courant beschreef, en over het idiote dadaïsme sprak, gaf een uitvoerig verslag, en schreef onder meer:


"De menschen zijn gekomen om herrie te maken. Theo van Doesburg kondigt aan, dat mevrouw van Doesburg den bruidsmarsch van een krokodil zal spelen. Het wordt dan even stil. Maar onder het pianospelen is er aldoor hilariteit. We matigen ons geen oordeel aan over dadaïstische muziek.
Er is nog al wat applaus. Dan komt Kurt Schwitters weer. Hij maakt de zaal gek. Zoolang die onverstoorbare man in het grijze wandelpak op 't podium is, gaat het gefluit, het dada-geroep, het huilend gejoel voort. Het is onbegrijpelijk. Dit heele type is zonderling...." Tijdens de Nederlandse Dada-tournee ontmoette Kurt Schwitters  Van Doesburg's beste vriend, de Tilburger Antony Kok, voor wie hij onmiddellijk veel sympathie had. Kok was schrijver en dichter, medeoprichter van het vernieuwende tijdschrift De Stijl.
Kok omschreef Schwitters als iemand die tegelijkertijd komediant als wijsgeer was en droeg aan hem zijn gedicht 'Vlahaïsvatka, poème dada' op. Hij nodigde hem in april uit een paar dagen bij hem in Tilburg te logeren.De locatie.

Van de wijkbioscoop Besterd Belang hebben wij nog geen beeldmateriaal gevonden.
Op de locatie Koestraat 73 werd in 1958 een kerkgebouwtje neergezet, eind jaren '70 weer afgebroken. Nu (2011) bevindt zich daar een appartementen complex, met een (dadaïstische?) muurschildering met koe-motief.
bronnen:
-Regionaal Archief Tilburg (mevr. A.Holman)
-Koninklijke Bibliotheek Den Haag
-literatuur:
 zie bij 'Geraadpleegde literatuur'
-internet
-Met dank aan:
 mevr. M. Dirksen, Tilburg


< terug naar de Inleiding