Auteurs / onderzoekers

Op de foto Leon Schirmann, overleden in 2003, is de onderzoeker die mogelijk in de buurt van de executielocatie staat. Hij staat bij een van de radialen van het polygone, maar geeft geen nadere informatie.
Leon Schirmann:
'L'Affaire Mata Hari, enquête sur une machination.' Talandier, 1994 en Mata-Hari, 'Autopsie d'une machination',
Edition Italiques. 2001.


Hanneke Boonstra heeft veel uitgezocht over het leven en de belangrijke locaties van Mata Hari. Zij publiceerde daarover in haar boek, op haar blog en vertelt erover in een documentaire. Ook zij zoekt de executieplek in de buurt van het polygone. Het exact vaststellen van de fatale plek blijft ook voor haar moeilijk.
Hanneke Boonstra: Mijn Mata Hari, Passage Uitgeverij, 2007.
(blog)

Elske Tjepkema, The image of Mata Hari remains. Een uitgebreide en doorwrochte studie, maar helaas zijn hierin geen aanknopingspunten te vinden over de feitelijke locatie van de executie. Zij onderzoekt en bespreekt o.a. de films over Mata Hari en zij gebruikt, zoals zo velen in artikelen en in de pers, de gedramatiseerde beelden ter illustratie.
(klik hier)

Ugo Bardi geeft een uitgebreide analyse van de gebeurtenissen en de reactie in de media. Hij maakt het aannemelijk dat de executie plaats vond bij de “butte aux canons”, temeer daar hoogstwaarschijnlijk een eerdere executie in 1917 op een vergelijkbare plek heeft plaatsgevonden. Daar is een foto van.
(website)

Ivo Blom heeft zich vastgebeten in het onderwerp en stelt veel vragen over de films. Hij geeft geen informatie over de locatie.
(website)