Mata Hari - Een executie met een vraagteken? Nieuw!! febr. 2019.
Kunstgeografisch onderzoek naar de exacte locatie

Nescio - Natuurdagboek nader bezien. december, 2016.
Kunstgeografie onderzoekt Nescio's dierbaarste plekken

Verhelderende plekken in Berlijn. Update augustus, 2017.
Vijf markante locaties in Berlijn.

Groβe Hamburgerstraβe Berlin als "Ort der Erinnerung". Update juli, 2016.
Een aantal locaties waar de beladen historie op bijzondere wijze zichtbaar is.

Dada-James Joyce-Dada. Update december, 2017.
Mogelijke ontmoetingen in Zürich en Parijs.

Fossa Eugeniana. Update aug. 2015.
Het tracé van de Fossa Eugeniana, het in 1626 begonnen maar nooit voltooide kanaal tussen Maas en Rijn.

S I Amsterdam, 2 reconstructies.
De internationale Situationisten, Constant's New Babylon en hedendaags Amsterdam.

Sixties Amsterdam.
Twee wandelingen in Amsterdam langs plekken uit de jaren zestig.

Een middag in de Dada-Warrroom, of de Vergeten Dada-Veldtocht.
De Dada-tournees in Holland, 1923.

Het Plan van Goudriaan.
Het plan (1826-'28) van A.F.Goudriaan, restanten en sporen in het landschap van Marken en Waterland.